ივანეე მესხის ოჯახი
ივანე მესხის ოჯახი. მარცხნიდან მარჯვნივ: ეკატერინე დაშკევიჩ-მესხისა (რძალი, სიმონაკას მეუღლე), ილიკო მესხი (ივანეს უმცროსი ვაჟი), ივანე მესხი, სიმონიკა მესხი (ივანეს უფროსი ვაჟი), ქეთევან მესხი (ივანეს ქალიშვილი), ეკატერინე გაბუნია-მესხისა (ივანეს მეუღლე).

სიმონიკა მესხი, მოსკოვის უნივერსიტეტის სტუდენტი, 1906
სიმონიკას წერილი, 1906 წ.

სიმონიკა მესხი, 1912 წ.
სიმონიკას წერილი, 1912 წ.